Noordhoff Uitgevers

Slimme studenten kiezen NoordhoffCampuz.nl

Kennis haal je uit je boeken. En als je extra slim wilt studeren, maak je voor je examen een flink aantal toetsen. Maar maak dat studenten maar eens wijs. Met behulp van de CampuzActivator hebben we het domein eerstejaars HBO studenten geactiveerd. Door inzet van social media zien slimme studenten dat ze door het maken van online toetsen op noordhoffcampuz.nl veel tijd overhouden voor andere belangrijke zaken uit het dagelijkse studentenleven. 'Boek succes'.